Blú úspěšně kráčí k uchovnění (a ani o tom neví)

Středa byla tím dnem, kdy jsme místo pravidelného tréninku na parkuru agility vyrazily na Veterinární kliniku Poděbradská k oficiálnímu posouzení „kyčle, lokty, pately“ za doktorem Čápem. Ten je naším jediným oficiálním posuzovatelem DKK, tedy stupně dysplazie kyčelních kloubů, dále LP tedy luxace patel. A protože když už, tak už, nechala jsem zhodnotit i stupeň dysplazie loketních kloubů – DLK. Tak tedy DKK a DLK je Blú prostá, její stupěň je A, nebo chcete-li 0/0. Stupeň luxace pately je mírný, tedy 1/1. V sedaci luxovat lze mediálně, na probuzeném psovi nikoliv – vše drží pohromadě kvalitní svalový a vazivový aparát. Blú tedy splnila dvě ze tří podmínek uchovnění.

Její první splněnou podmínkou byla klubová výstava na Výbornou a tu splnila v Pecce. Druhou podmínkou jsou dobré zdravotní výsledky. Poslední podmínkou je úspěšné projití bonitací. Tu si necháme na léto či podzim, protože jaro bude patřit canicrossovým závodům na které se poctivě připravujeme pod vedením běhejsepsem.cz

Mimochodem, Blú byla kolegou v Praze pochválena za mimořádně milou povahu – klinické vyšetření, intrnavenózní aplikaci a sedaci nesla s nadhledem laboratorního psa!

Sdílet: